Friday, September 18, 2020
Home शासकीय योजना कर्जमाफी यादी महाराष्ट्र
कर्जमाफी यादी [2020]

कर्जमाफी यादी [2020] महाराष्ट्र

0
18101

कर्जमाफी यादी [2020] MJPSKY Mahatma Phule Karj Mafi Yadi, List 2020 download Pdf, महात्मा फुले कर्ज माफी योजना यादी, लिस्ट 2020, कर्ज माफी शेतकरी लिस्ट | महाराष्ट्र जिल्ह्यानुसार कर्ज माफी लिस्ट | महाराष्ट्र शेतकरी यादी ऑनलाइन | महात्मा जोतीराव फुले कर्ज माफी योजना | महाराष्ट्र कर्ज माफी योजना | कर्जमाफी शेतकरी यादी | शेतकरी कर्जमाफी अर्ज.

कर्जमाफी यादी 2020

Mahatama jyotirao Phule karj Mafi 2nd List 2020

शेतकरी कर्ज माफी यादीतील महाराष्ट्र महात्मा फुले कर्ज मुक्ती  योजनेस पात्र असलेल्या शेतकर्यांची नावे कर्ज माफी यादी अतर्गत  आपल्या जिल्ह्यानुसार त्यांची नावे जाणून घेऊ शकतात. महाराष्ट्र महात्मा फुले कर्ज माफी योजना शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरच यादी प्रकाशित केली जाणार आहे. कर्जमाफी यादी महाराष्ट्र २०२० च्या वतीने लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावे Offline जाहीर करण्यात आली आहेत.

कर्जमाफी यादी 2020 वेबसाइट

गावानुसार कर्जमाफी ची यादी पाहण्या करिता आपल्या गावाच्या नावावर क्लिक करा 
अचलपूर
अहमदनगर
अहमदपूर
अजरा
अक्कलकोट
अकोला
अकोट
आळंदी
अलिबाग
अमळनेर
अंबड
अंबेजोगाई
आंबिवली
अमरावती
अंजनगाव
आर्वी
अष्टा
औरंगाबाद
औसा
बाभुळगाव
बाळापूर
बल्लारपूर
बारामती
बार्शी
बासमथ
भद्रावती
भंडारा
भिंगार
भिवंडी
भोकरदन
भोर
भीम
भुसावळ
बिड
बिलोली
बिरवाडी
बोईसर
ब्रह्मपुरी
बुधगाव
बुलडाणा
चाकण
चाळीसगाव
चंद्रपूर
चांदूर
चांदूर
चंद्रबाजार
चिचोली
चिखलदरा
चिखली
चिंचणी
चिपळूण
चोपडा
डहाणू
दापोली कॅम्प
दारव्हा
दर्यापूर बनोसा
दत्तापूर धामणगाव
दौंड
दावलमेती
देगलूर
देवळाली प्रवरा
देवळी
देसाईगंज
देऊळगाव राजा
देवाडी
धरणगाव
धर्मबाद
धारूर
धटाऊ
धुळे
दिग्रस
दोंडाईचा-वारवडे
दुधनी
दुर्गापूर
डायने
एरंडोल (MC)
फैजपूर
गडचिरोली
गडहिंग्लज
गणेशपूर
गंगाखेड
गंगापूर
जिओराई
घाटंजी
घोटी बुद्रुक
घुगूस
घुलेवाडी
गोडोली
गोखिवरे
गोंदिया
गोरेगाव
बृहत्तर मुंबई (जिल्हा व)
गुहागर
हदगाव
हिंगणघाट
हिंगोली
हुपरी
इचलकरंजी
इगतपुरी
इंदापूर
जळगाव
जळगाव (जामोद)
जळगाव
जालना
जामखेड
जव्हार
जयसिंगपूर
जेजुरी
जिंतूर
जुन्नर
कागल
कळंब
कळंबे टर्फ ठाणे
कळमेश्वर
कळमनुरी
काळुंद्रे
कॅम्प्टी
कंधार
कंद्री
कंद्री
कणकवली
कन्नड
कराड
कारंजा
करंजे टर्फ सातारा
करीवली
कर्जत
करमाला
कसारा बुद्रुक
कटाई
काटकर
काटोल
केगाव
खडकाळे
खामगाव
खपा
खेड
खेड
खेरडी
खोपोली
खुलदाबाद
किनवट
कोडोली
कोल्हापूर
कोन
कोंडुमल
कोपरगाव
कोफरड
कोरोची
कुडाळ
कुंडलवाडी
कुर्डुवाडी
कुरुंदवाड
कुसगाव बुद्रुक
लांजा
लासलगाव
लातूर
लोहा
लोणार
लोणावळा
महाबळेश्वर
महाड
महादुला
मैंदरगी
मालेगाव
मलकापूर
मलकापूर
मलकापूर
मालवण
मानदूर
मंचर
मंगलवेधे
मंगरूळपीर
मांजळेगाव
मनमाड
मनोर
मानसर
मानवाथ
माथेरान
मेहकर
म्हसळा
म्हसवड
मोहपा
मोहपाडा एलियास वासंबे
मोर्शी
मवाड
मुदखेड
मुखेड
मुल
मुरबाड
मुरगूड
मूर्तिजापूर
मुरुड
मुरुम
नाचणे
नागापूर
नगरदेओल
नागोठाणा
नागपूर
नाकोडा
नालासोपारा
नालदुर्ग
नांदेड-वाघाळा
नांदगाव
नंदुरा
नंदुरबार
नरखेड
नाशिक
नवी मुंबई (पनवेल रायगड)
नवापूर
नेरळ
निलंगा
निल्डोह
निंभोर बुद्रुक
उस्मानाबाद
ओझर
पाचगाव
पाचोरा
पडघा
पैठण
पालघर
पाली
पाचगणी
पंढरकोडा
पंढरपूर
पंढरपूर
पन्हाळा
पनवेल
परांडा
परभणी
परळी
पारोळा
परतूर
पास्थल
पाटण
पाथर्डी
पाथरी
पातूर
पौनी
पेन
पेठ उमरी
फलटण
पोलादपूर
पुलगाव
पुणे
पूर्णा
पुरुषोत्तमनगर
पुसद
रहिमतपूर
राहता पिंपळा
राहुरी
राजापूर
राजगुरूनगर (खेड)
राजूर
राजुरा
रामटेक
रत्नागिरी
रावेर
रिसोड
रोहा अष्टमी
साईलू
संगमनेर
सांगली
सांगोले
सास्ती
सासवड
सटाणा
सातारा
सावदा
सावनेर
सावंतवाडी
सवारी जव्हारनगर
शहाडे
शहापूर
शेगाव
शेलार
शेंदुरजना
शिर्डी
शिरपूर-वारवडे
शिरूर
शिरवळ
शिवाजी नगर
शिवतकर (नीरा)
श्रीगोंदा
श्रीरामपूर
श्रीवर्धन
सिलेवाडा
सिल्लोड
सिंदी
सिंदी टर्फ हिंदनगर
सिंदखेड राजा
सिंगनापूर
सिन्नर
सोलापूर
सोनेगाव (निपाणी)
सोनपेठ
सोयागाव
सुरगाना
तळेगाव दाभाडे
तलोडे
तळोजे पंचनाद
तारापूर
तासगाव
ताथवडे
तेल्हारा
तिरोरा
तोतालाडोह
त्र्यंबक
तुळजापूर
तुमसर
उचगाव
उदगीर
उमरगा
उमरखेड
उंबर पाडा नंदादे
उमरेड
उमरी प्रागणे बाळापूर
उरण
उरण इस्लामपूर
उतेखोल
वडा
वडगाव
वडगाव कसबा
वैजापूर
वनवडी (सदाशिवगड)
वसई
वसंतनगर
वशिंद
वेंगुर्ला
विरार
विटा
वडगाव रोड
वाघापूर
वाई
वाजेगाव
वालानी
वालिव्ह
वानाडोंगरी
वानी
वर्धा
वरोरा
वरुड
वाशिम
यवतमाळ
यावल
येरखेडा
येवला

 

कर्ज माफी ची संपूर्ण माहिती येथे मिळेल – महात्मा फुले कर्ज माफी योजना

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

नमस्कार मित्रांनो,

आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत मराठी बातम्या पोर्टल. 

स्वत:ची न्युज वेबसाईट, वैयक्तिक वेबसाईट तयार करून पाहिजे असल्यास संपर्क करावा.  

Website Demo Link 1 : https://www.jayvidarbha.com/

Website Demo Link 1 : http://thelallantop.site/

व्यवसायाची किंवा शैक्षणिक वेबसाईट Demo Link: https://www.mpscexams.com/

स्वत:ची न्युज वेबसाईट, वैयक्तिक वेबसाईट तयार करून पाहिजे असल्यास संपर्क करावा.  

Vidarbha Knowledge Corporation Ltd.

Email : vkclindia@gmail.com

Mobile: 8669099681